Plante avlen på Gården Hyldager har gennem de sidste 40 år varieret til at producere grovfoder, majs og græs samt traditionelle salgs afgrøder af korn til at der idag kun dyrkes salgsafgrøder i form at Hvede, vinterbyg, vårbyg og raps hvor alt sælges.

Planteavlen består at 117 ha som er ejet og hertil er forpagter yderlige 50 ha så der årligt dyrkes fødevare på 167 ha inkl. græs og eng arealer.

Rapsen blir brugt til olie og foder produktionen.

Hveden bruges både til fremavl altså udsæd til næste års høst og produktion af brød i form af mel samt som foder korn til eksempelvis grise.

Vinterbyggen bruges også til fremavl af ny udsæd og til at fodring af eksempelvis grise.

Vårbyggen, avles efter at den skal bruges som malt til fremstilling af øl.