Hyldager er opført i 1864 og har dermed over 150 år på bagen.

Oprindeligt har gården hafte et lille jordareal med grise, køer, høns, får og geder men i 1975 byggede man en bindestald til 55 malkekøer med tilhørende grovfoderproduktion og faciliteter til opdræt af kvier og foderopbevaring så gården var klar til 3 generation som overtog gården i 1976.

Løbende genne årene bliv gården jord arealer udvider både med ejet og forpagtet jord men i 2005 indstillede man mælke produktionen efter 30 år og rev stalden ned da gården ejer døjede med dårligt knæ og stalden var tæt på opslidt.

Fra 2005 til 2018 drev man udelukkende gårdens ca. 167 ha som ren planteavls ejendom hvor man produceres traditionelle salgs afgrøder, hvede, raps, vårbyg og vinterbyg.

I 2018 startede man på generationsskifte så 4 generation kunne overtage driften og bygge en ny fremtid for virksomheden hvilket resulterede i at man i 2019 opførte 2 stalde til opdræt af HPR hønniker til rugeægs produktionen. Ejendommen blev dermed igen en traditionel gård med husdyr produktion samt planteavl.

I 2020 blev der genopført en brændt lade som oprindeligt husede årets høst af korn og halm samt man øgede opbevaringskapacitet af afgrøder med en ny amerikaner silo med tørre kapacitet.

Gården drives i dag af 4 generation og der dyrkes 167 jord inkl. forpagtet arealer med tilhørende egen maskinpark

Gården har større opbevaring faciliteter så 60% af de afgrøder som farmen producer kan opbevares udover halm og maskiner.

Der produceres årligt 110.000 hønniker til rugeægsproduktionen som årligt har 2,2 rotation dvs dyrene er i staldene fra de er daggamle til ca. 16-20 ugers alderen.